Jak vybrat pojistky?

Pojistka je jednorázové zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu. Slouží pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před přetížením a zkratem a pro jištění motorů, nadproudových relé, stykačů a podobných přístrojů pouze před zkratem.

Pojistka je jednorázové zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu. Slouží pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před přetížením a zkratem a pro jištění motorů, nadproudových relé, stykačů a podobných přístrojů pouze před zkratem.

Doba čtení 2 min.
Andrea, redakce Heureka.cz

Výběr pojistky dle konstrukce:

  • Tavné – tavné pojistky chrání elektrotechnické zařízení či obvod před poškození nadměrným proudem. Princip spočívá v tom, že pojistka je nejslabším místem v obvodu a při vyšším zahřátí se obvod přetaví a obvod je přerušen. Pojistka funguje jednorázově a po přerušení se musí obnovit.

  • Nožové – používají se pro jištění výkonově silnějších obvodů jako jsou například motory nebo celé domy. Označují se nejčastěji PN nebo NH a vyrábějí se v několika rozměrových řadách, které se proudovým rozsahem překrývají.

  • Válcové – válcové pojistky se využívají především pro jištění v rozvaděčích výrobních objektů nebo jiných strojů. Pojistky jsou symetrické a válcové keramické tělísko má na koncích nalisované kovové čepičky jako kontakty a oba konce jsou spojené. Existují tři rozměrové řady: 10x38mm pro proudy 0,5-25A, 14x51mm pro proudy 2-50A a 22x58 pro proudy 4-125A. Pojistky se zasazují do pojistkových odpínačů, které jsou určeny výhradně na nosnou (DIN) lištu. Samotná pojistka je umístěna ve výklopné schránce. 

  • Keramické – keramické pojistky se využívají v bytových instalacích

  • Skleněné

  • Trubičkové

Výběr pojistky dle charakteristiky vypínání:

– rozlišují se v závislosti na tom, jak rychle se přepálí při konstantním nadproudu

  • pomalé (T) - pomalejší pojistky se předřazují například před elektromotory, u kterých při startu dochází ke krátkodobému výraznému nárůstu proudu

  • rychlé (F) – využívají se tam, kde nedochází ke krátkodobému nárůstu proudu

Výběr pojistky dle vypínacího proudu:

  • od 100mA až po 250A