Jak vybrat prostředky ke kanalizaci?

Materiály ke kanalizaci slouží pro upevnění a zprovoznění odpadů vně i uvnitř domu. Používají je instalatéři, topenáři, údržbáři, kutilové i jiní profesionálové. V dnešním průvodci si ukážeme, jak vybrat kanalizační potřeby.

Materiály ke kanalizaci slouží pro upevnění a zprovoznění odpadů vně i uvnitř domu. Používají je instalatéři, topenáři, údržbáři, kutilové i jiní profesionálové. V dnešním průvodci si ukážeme, jak vybrat kanalizační potřeby.

Doba čtení 3 min.
Filip, redakce Heureka.cz

Typ kanalizace a umístění

Před samotným výběrem si je nutné uvědomit, zda budete používat venkovní či vnitřní materiál. Pro venkovní kanalizaci se používají odolnější materiály, které odolají mrazu, vlhkosti a dalším nepříznivým vlivům. Typicky se tyto prostředky používají pro stokové sítě a kanalizační přípojky pro odtok odpadní, dešťové a potrubní vody. Obvykle se ve venkovním prostředí používá ocel, PVC, beton,  litina, tvrzený PE a PP. Pro kanalizační prostředí je vhodná ocel, litina a olovo, kamenina či beton. Pro vnitřní kanalizaci jsou zcela dostatečné plasty, v extrémních podmínkách se pak používá litina a kamenina, který má lepší trvanlivost a minimální teplotní roztažnost.

Do venkovní kanalizace se obvykle řadí tyto výrobky: venkovní potrubí, odbočky, kolena, redukce,    přechody, přesuvky, zátky do hrdla, klapky, dvouhrdlé spojky, víčka na hrdlo a zpětné klapky. V širším pojetí by sem patřily také revizní šachty, lapače vod, kanalizační i podlahové vpustě, poklopy a mříže a geotextílie.

Do vnitřní kanalizace můžeme zařadit vnitřní potrubí, odbočky, kolena, redukce, přechody,   přesuvky, zátky do hrdla, čističe dvouhrdlé spojky a příslušenství.

Podlahové vpusti

Se používají pro odtok vody ze sprch, umýváren, koupelen, sklepů, garáží, venkovních balkonů a dalších prostorů, kde se vyskytuje voda a kde je nutné zajistit její okamžitý odtok. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří vysoký průtok, čistitelnost a stálost materiálů. Vpusti se většinou vyrábí v platu, které mohou být v dražších variantách zakončeny nerezovým víkem. Toto řešení se skvěle hodí do luxusnějších koupelen.

Kanalizační odbočky

Slouží pro instalaci kanalizačního potrubí a přípojek. Dokáží rozbočit potrubí do více směrů a různě jej rozvádět a napojovat. Mezi hlavní vlastnosti by mělo patřit snadné spojování pomocí násuvných hrdel a zajištění okamžité a dokonalé těsnosti spojů.

Kanalizační trubky a potrubí

Se používají pro odvod splaškové či dešťové vody. Prodejci je nabízí v různých délkách a rozměrech. Při výběru je směrodatný průměr trubky, který se standardně pohybuje od 100 mm do 500 mm. Průměr trubky následně určuje množství odvodu odpadní vody. Trubky se vyrábí pro venkovní a vnitřní prostředí. Pro venkovní podmínky doporučujeme PVC trubky oranžové barvy. Při výběru trubky by vás měla zajímat pevnostní třída, do které je produkt zařazen.

Kanalizační šachty

Slouží k revizi a čistění zaneseného kanalizačního potrubí z povrchu terénu za použití inspekční techniky. Vybírat můžete z betonové či plastové varianty. Plast je levnější, má však o něco menší životnost.

Lapače

Lapače se používají pro odvod dešťových a povrchových vod do kanalizačních systémů. Jejich hlavním úkolem je zabránit zanesení odpadů listím a jinými nečistotami ze střechy. Při výběru lapačů si krom rozměru dejte pozor, zda výrobek obsahuje zpětnou klapku, která zabrání zpětnému zápachu z kanalizace.

Kanalizační přechodky

Se používají pro nasazení potrubí z plastu na kameninovou trubku či jiný materiál. Při výběru si dejte pozor na správný průměr přechodky.

Kanalizační přesuvky

Použijete pro rychlé a snadné spojování dvou trubek stejných materiálů a rozměrů pomocí násuvných hrdel. Při výběru přesuvky dbejte na precizní těsnost a stálost spojů.

Kanalizační redukce

Redukce se používají pro rychlé a snadné spojování dvou trubek stejných materiálů s různými rozměry pomocí násuvných hrdel. Při výběru redukce volte vynikající těsnost a stálost spojů.

Kanalizační spojky

Instalatéři používají spojky ke spojení dvou konců potrubí nebo jako náhradní hrdlo. Skvěle se hodí při opravách svodného potrubí pod budovami, na kanalizační přípojky a stokové sítě. Dále se mohou použít i při dodatečném vkládání odbočky.

Kanalizační T-kusy

Slouží k rozbočení kanalizace do dalšího směru. Vyznačují se tím, že mají 90% úhel sklonu. T-kusy není dle normy možné používat při instalaci s malým sklonem, jelikož by mohlo docházet k ucpávání. Jejich použíti doporučujeme konzultovat s odborníkem.

Kanalizační víčka na hrdlo

Slouží k ukončení kanalizace. Při výběru víčka dbejte na vysokou těsnost a správné rozměry dle průměru potrubí, na které budete víčko nasazovat.

Kanalizační zátky

Se používají pro kanalizační systémy pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě k ukončení kanalizace. Rozměry vybírejte dle rozměrů potrubí, které má zátka ukončovat.

Kanalizační čistící kusy

Se používají pro snadný přístup do kanalizace a následné čistění. Rozměry je nutné volit dle okolního potrubí, do kterého se budou čistící kusy napojovat.

Výběr materiálu

Dle toho, kde budete kanalizační potřeby používat, s jakou kapalinou budou přicházet do styku, zda bude předmět vystavován venkovním vlivům, vybírejte materiál, ze kterého bude vyroben. Mezi nejlevnější materiál patří plast, který je však křehčí a může tak dojít k snadnějšímu poškození. Mnohem odolnější jsou materiály jako beton, mosaz či měď, které jsou však výrazně dražší.

Průvodce dodal internetový obchod AkoupelnyAtopeni.cz.