Jak vybrat vypínač?

Vypínače jsou elektronické přístroje, které slouží ke komfortnímu spínání a ovládání elektronických přístrojů, zejména svítidel, žaluzií, motorů apod. Složení vypínačů se liší podle výrobců, ale v zásadě se shodují ve formě „stavebnice“. Pro kompletní vypínač je potřeba následujících součástí. Vlastní tělo vypínače (strojek) plní technickou funkci vypínače. Dále klapka, která tento strojek zakrývá a rámeček, který zakrývá přechod mezi klapkou, strojkem a stěnou. Rámečky mohou být vícenásobné a ve směru horizontálním nebo vertikálním. Díky tomuto dělení je možné vypínače vzájemně kombinovat a to jak do funkčnosti, tak do početnosti a barevnosti. Většinou je při sestavování vypínače nutné držet se jedné designové řady (některé jsou vzájemně kompatibilní).

Vypínače jsou elektronické přístroje, které slouží ke komfortnímu spínání a ovládání elektronických přístrojů, zejména svítidel, žaluzií, motorů apod. Složení vypínačů se liší podle výrobců, ale v zásadě se shodují ve formě „stavebnice“. Pro kompletní vypínač je potřeba následujících součástí. Vlastní tělo vypínače (strojek) plní technickou funkci vypínače. Dále klapka, která tento strojek zakrývá a rámeček, který zakrývá přechod mezi klapkou, strojkem a stěnou. Rámečky mohou být vícenásobné a ve směru horizontálním nebo vertikálním. Díky tomuto dělení je možné vypínače vzájemně kombinovat a to jak do funkčnosti, tak do početnosti a barevnosti. Většinou je při sestavování vypínače nutné držet se jedné designové řady (některé jsou vzájemně kompatibilní).

Doba čtení 1 min.
Andrea, redakce Heureka.cz
Jak vybrat vypínač

Video nákupní rádce

Funkční vlastnosti vypínače

Jednopólový vypínač

Tento vypínač má jeden vstup a jeden výstup. V jedné poloze jsou kontakty oddálené a elektrický obvod je přerušen. V opačné poloze jsou kontakty přitisknuty k sobě a odvod je funkční. Používá se tam, kde je z jediného místa ovládáno jeden přístroj (svítidlo). Jeho obdobou je vypínač na lampičce.

Schodišťový spínač

Má jeden společný přívod a dva vývody, ke kterým tento přívod střídavě připojuje. Obdobně jako jednopólový vypínač má jednu klapku (je nedělený). Přívod ke svítidlu prochází dvojicí střídavých spínačů. Každý z nich může propojovat elektrický obvod jednou ze dvou souběžně vedených, ale vzájemně izolovaných cest. Jeden obvod (jedno svítidlo) je tak možné ovládat ze dvou vzdálených míst. Typické využití je ovládání osvětlení z obou konců schodiště nebo chodby.

Křížový spínač

Má dvě dvojice vstupů a výstupů, které jsou funkčně rovnocenné. Zařazuje se mezi dvojici střídavých spínačů. Propojuje dva vodiče mezi těmito střídavými spínači souběžně nebo křížem. Tento systém tak umožňuje ovládat přístroj nejen z koncových vypínačů, ale i ze spínače mezi nimi. Je možnost zapojení několika křížových spínačů.

Dvojitý střídavý přepínač

Systém vypínačů, který ovládá dva přístroje ze dvou míst. Je tak možné například na jedné straně chodby svítidlo rozsvítit a na druhé straně chodby zhasnout. Klapka je rozdělená (dvojitá)

Tlačítko

Má jednu stabilní polohu a po stisknutí tlačítka se vrací do této původní polohy. Stiskem tlačítka se vyšle elektrický impuls pro sepnutí schodišťového automatu, časového spínače nebo impulsního (paměťového relé). Schodišťový automat spíná na nastavenou dobu osvětlení ve společných prostorách bytových domů. Tlačítek může být zapojeno větší množství, automat světlo rozsvítí a po nastavené době zhasne. Některé typy automatů umožňují opakovaným stisknutím tlačítka prodloužit dobu svícení. Další použití tlačítka je pro spuštění ventilátorů s časovým spínačem například v koupelnách. Tlačítkem dáme pouze impuls do časového spínače, který ventilátor na nastavenou dobu spustí.